Subversion Repositories eduke32

Rev

Rev 2978 | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 2978 Rev 3098
Line 32... Line 32...
32
#include "grpscan.h"
32
#include "grpscan.h"
33
33
34
struct grpfile grpfiles[NUMGRPFILES] =
34
struct grpfile grpfiles[NUMGRPFILES] =
35
{
35
{
36
    { "Duke Nukem 3D",                          0xBBC9CE44, 26524524, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
36
    { "Duke Nukem 3D",                            0xBBC9CE44, 26524524, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
37
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",          0xF514A6AC, 44348015, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
37
    { "Duke Nukem 3D (South Korean Censored)",    0xAA4F6A40, 26385383, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
38
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",          0xFD3DCFF1, 44356548, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
38
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",            0xFD3DCFF1, 44356548, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
-
 
39
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition (Censored)", 0xF514A6AC, 44348015, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
39
    { "Duke Nukem 3D Shareware",                0x983AD923, 11035779, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
40
    { "Duke Nukem 3D Shareware",                  0x983AD923, 11035779, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
40
    { "Duke Nukem 3D Mac Shareware",            0xC5F71561, 10444391, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
41
    { "Duke Nukem 3D Mac Shareware",              0xC5F71561, 10444391, GAMEFLAG_DUKE, NULL },
41
    { "NAM",                                    0x75C1F07B, 43448927, GAMEFLAG_NAM,  NULL },
42
    { "NAM",                                      0x75C1F07B, 43448927, GAMEFLAG_NAM,  NULL },
42
    { "Napalm",                                 0x3DE1589A, 44365728, GAMEFLAG_NAM|GAMEFLAG_NAPALM,  NULL },
43
    { "Napalm",                                   0x3DE1589A, 44365728, GAMEFLAG_NAM|GAMEFLAG_NAPALM,  NULL },
43
    { "WWII GI",                                0x907B82BF, 77939508, GAMEFLAG_WW2GI|GAMEFLAG_NAM,  NULL },
44
    { "WWII GI",                                  0x907B82BF, 77939508, GAMEFLAG_WW2GI|GAMEFLAG_NAM,  NULL },