Subversion Repositories eduke32

Rev

Rev 3723 | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 3723 Rev 3803
Line 38... Line 38...
38
{
38
{
39
    { "Duke Nukem 3D",                         DUKE13_CRC, 26524524, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
39
    { "Duke Nukem 3D",                         DUKE13_CRC,  26524524, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
40
    { "Duke Nukem 3D (South Korean Censored)", DUKEKR_CRC, 26385383, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
40
    { "Duke Nukem 3D (South Korean Censored)", DUKEKR_CRC,  26385383, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
41
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",         DUKE15_CRC, 44356548, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
41
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",         DUKE15_CRC,  44356548, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
42
    { "Duke Nukem 3D: Plutonium Pak",          DUKEPP_CRC, 44348015, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
42
    { "Duke Nukem 3D: Plutonium Pak",          DUKEPP_CRC,  44348015, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
-
 
43
    { "Duke Nukem 3D Shareware 0.99",          DUKE099_CRC, 9690241,  GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_DUKEBETA,       0, NULL,          NULL,        NULL },
-
 
44
    { "Duke Nukem 3D Shareware 1.0",           DUKE10_CRC,  10429258, GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_SHAREWARE,      0, NULL,          NULL,        NULL },
-
 
45
    { "Duke Nukem 3D Shareware 1.1",           DUKE11_CRC,  10442980, GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_SHAREWARE,      0, NULL,          NULL,        NULL },
43
    { "Duke Nukem 3D Shareware",               DUKESW_CRC, 11035779, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
46
    { "Duke Nukem 3D Shareware 1.3D",          DUKESW_CRC,  11035779, GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_SHAREWARE,      0, NULL,          NULL,        NULL },
44
    { "Duke Nukem 3D Mac Demo",                DUKEMD_CRC, 10444391, GAMEFLAG_DUKE,                         0, NULL,          NULL,        NULL },
47
    { "Duke Nukem 3D Mac Demo",                DUKEMD_CRC,  10444391, GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_SHAREWARE,      0, NULL,          NULL,        NULL },
45
    { "Duke it out in D.C.",                   DUKEDC_CRC, 8410183 , GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_ADDON, DUKE15_CRC, NULL,          NULL,        NULL },
48
    { "Duke it out in D.C.",                   DUKEDC_CRC,  8410183 , GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_ADDON, DUKE15_CRC, NULL,          NULL,        NULL },
46
    { "Duke Caribbean: Life's a Beach",        DUKECB_CRC, 22213819, GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_ADDON, DUKE15_CRC, NULL,          NULL,        NULL },
49
    { "Duke Caribbean: Life's a Beach",        DUKECB_CRC,  22213819, GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_ADDON, DUKE15_CRC, NULL,          NULL,        NULL },
47
    { "Duke: Nuclear Winter",                  DUKENW_CRC, 16169365, GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_ADDON, DUKE15_CRC, "nwinter.con", NULL,        NULL },
50
    { "Duke: Nuclear Winter",                  DUKENW_CRC,  16169365, GAMEFLAG_DUKE|GAMEFLAG_ADDON, DUKE15_CRC, "nwinter.con", NULL,        NULL },
48
    { "NAM",                                   NAM_CRC,    43448927, GAMEFLAG_NAM,                          0, "nam.con",     "nam.def",   NULL },
51
    { "NAM",                                   NAM_CRC,     43448927, GAMEFLAG_NAM,                          0, "nam.con",     "nam.def",   NULL },
49
    { "NAPALM",                                NAPALM_CRC, 44365728, GAMEFLAG_NAM|GAMEFLAG_NAPALM,          0, "napalm.con",  "nam.def",   NULL },
52
    { "NAPALM",                                NAPALM_CRC,  44365728, GAMEFLAG_NAM|GAMEFLAG_NAPALM,          0, "napalm.con",  "nam.def",   NULL },
Line 452... Line 455...
452
                grp = foundgrps;
455
                grp = foundgrps;
453
                continue;
456
                continue;
454
            }
457
            }
455
        }
458
        }
456
459
-
 
460
        if (igrp->game && !grp->game)
-
 
461
            grp->game = igrp->game;
-
 
462
457
        grp=grp->next;
463
        grp=grp->next;
458
    }
464
    }
459
465
460
    if (usedgrpcache)
466
    if (usedgrpcache)
461
    {
467
    {