Subversion Repositories eduke32

Rev

Rev 8284 | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 8284 Rev 8531
Line 15... Line 15...
15
*.dol
15
*.dol
16
*.x86
16
*.x86
17
*.x64
17
*.x64
18
*.ppc
18
*.ppc
19
*.app
19
/*.app
20
20
21
*.log
21
*.log
22
*.cache
22
*.cache
23
*.cfg
23
*.cfg
24
textures
24
textures
25
texturecache
25
texturecache