Subversion Repositories eduke32

Rev

Rev 854 | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 854 Rev 886
Line 13... Line 13...
13
    { "Duke Nukem 3D",                                              0xBBC9CE44, 26524524, GAMEDUKE, NULL },
13
    { "Duke Nukem 3D",                                              0xBBC9CE44, 26524524, GAMEDUKE, NULL },
14
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",              0xF514A6AC, 44348015, GAMEDUKE, NULL },
14
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",              0xF514A6AC, 44348015, GAMEDUKE, NULL },
15
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",              0xFD3DCFF1, 44356548, GAMEDUKE, NULL },
15
    { "Duke Nukem 3D: Atomic Edition",              0xFD3DCFF1, 44356548, GAMEDUKE, NULL },
16
    { "Duke Nukem 3D Shareware",                        0x983AD923, 11035779, GAMEDUKE, NULL },
16
    { "Duke Nukem 3D Shareware",                        0x983AD923, 11035779, GAMEDUKE, NULL },
17
    { "Duke Nukem 3D Mac Shareware",            0xC5F71561, 10444391, GAMEDUKE, NULL },
17
    { "Duke Nukem 3D Mac Shareware",            0xC5F71561, 10444391, GAMEDUKE, NULL },
18
    { "Duke Nukem 3D Mac",                                  0x00000000, 0,        GAMEDUKE, NULL },
18
//    { "Duke Nukem 3D Mac",                                        0x00000000, 0,        GAMEDUKE, NULL },
19
    { "NAM",                                            0x75C1F07B, 43448927, GAMENAM,  NULL },
19
    { "NAM",                                            0x75C1F07B, 43448927, GAMENAM,  NULL },
20
    { "Napalm",                                         0x3DE1589A, 44365728, GAMENAM,  NULL },
20
    { "Napalm",                                         0x3DE1589A, 44365728, GAMENAM,  NULL },
21
    { "WW2GI",                                          0x907B82BF, 77939508, GAMEWW2,  NULL },
21
    { "WW2GI",                                          0x907B82BF, 77939508, GAMEWW2,  NULL },
22
};
22
};
23
struct grpfile *foundgrps = NULL;
23
struct grpfile *foundgrps = NULL;